Suya yön veriyoruz | Efe Teknik Yapı Döküm Süzgeç Sistemleri Efe Teknik Yapı

ÇATI SÜZGEÇLERİ

Yağmur suyu iniş boruların yerleri, çatı tasarımı ile doğrudan ilişkilidir. Montaj noktaları çatı meyillerine bağlı seçilmelidir. Çatı temizliğinin aksamasına bağlı olarak süzgeçlerin her zaman tıkanma riski bulunmaktadır. Çatıda su birikmesini minimuma indirmek ve su taşkınlarını önlemek amacı ile tüm çatı alanlarında her türlü koşullarda yağmur inişi ve buna hizmet edecek nitelikte çatı süzgeci kullanılmalıdır.